DEPREM ARAŞTIRMA > DEPREM ÇALIŞMALARI

Afet zararlarını önleme/azaltma kapsamında deprem master planı, kentsel dönüşüm ve bina incelemeleri, yapı ve bina güçlendirme çalışmaları, kent jeolojisi çalışmaları, mikro bölgeleme rapor ve haritalarını, sismolojiye yönelik bilimsel çalışmaları ilgili birimler ile koordineli hazırlanmaktadır.

© 2016-2019 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI DEPREM VE JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ