JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT  > GİRİŞ

28.11.2008 tarihinde Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan Konya İli Nazım İmar Planına Esas Jeolojik- Jeoteknik Etüt raporundaki revize alanlar ve planlama bürosu tarafından yeni hazırlanan imar alanlarının temel sondaj kontrolleri ve alınan zemin numunelerinin laboratuar ortamında deneylerinin yapılmasının ardından imara esas jeolojik-jeoteknik raporları hazırlanmaktadır.

19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Afet İşleri Genel Müdürlüğü " Plana Esas Jeolojik, Jeolojik- Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Genelgesi" ne göre, 28.11.2008 tarihinde Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan Konya İli Nazım İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporunun kapsadığı alan dışında kalan bölgeler için 1/5000 ölçekli imar planları için Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanacaktır.

- Bu çalışma öncesinde İlgili onay kurumları ile görüşülüp Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanmış ilçe ve beldelerin listesi temin edilecektir.

- İmar planları için Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanmış ilçe ve beldelerle görüşülüp rapor durumu hakkında bilgi alınacaktır.

- Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlanan ilçe ve beldelerle raporların geçerliliği değerlendirilip, temini için görüşülecek, çalışma planı hazırlanacaktır.

- Elde edilen veriler sayısal ortamda harita üzerine kaydedilecektir.

© 2016-2019 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI DEPREM VE JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ