JEOLOJİK ETÜT > TAMAMLANAN PROJELER
2014-2016 YILLARINDA HAZIRLANAN JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI:
 • Konya İli Selçuklu İlçesi İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu (Kanyon Park) - (Revize)
 • Konya İli Karatay İlçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu - (1/1000 Ölçekli)
 • Konya İli Karatay İlçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi Nazım İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu - (1/5000 Ölçekli)
 • Konya ili Meram İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu (Akyokuş)- (Revize)
 • Konya İli Karatay İlçesi Sakyatan Mahallesi İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu - (1/1000 Ölçekli)
 • Konya İli Karatay İlçesi Sakyatan Mahallesi Nazım İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu - (1/5000 Ölçekli)
 • Konya İli Selçuklu İlçesi Tatköy ve Sulutas Mahalleleri İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu - (1/1000 Ölçekli)
 • Konya İli Selçuklu İlçesi Tatköy ve Sulutas Mahalleleri Nazım İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu - (1/5000 Ölçekli)
 • Konya İli Seydişehir İlçesi Kuğulu Park Revize İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu - (1/1000 Ölçekli)
 • Konya İli Seydişehir İlçesi Kuğulu Park Revize Nazım İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu - (1/5000 Ölçekli)
 • Konya İli Meram İlçesi Çomaklı-Boruktolu Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya İli Meram İlçesi Çomaklı-Boruktolu Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya İli Meram İlçesi Yenibahçe Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya İli Meram İlçesi Yenibahçe Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya İli Selçuklu İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu (Sille Andezit Ocağı) - (Revize)
 • Konya İli Selçuklu İlçesi İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu (Yazır Kum Ocağı)- (Revize)
 • Konya İli Karatay İlçesi Erler Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya İli Karatay İlçesi Erler Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya İli Karatay İlçesi Şatır Mahallesi 1/1000 Ölçekli Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya İli Karatay İlçesi Şatır Mahallesi 1/5000 Ölçekli Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya İli Karatay İlçesi Saraçoğlu Mahallesi 1/1000 Ölçekli Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya İli Karatay İlçesi Saraçoğlu Mahallesi 1/5000 Ölçekli Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya ili, Derbent İlçesi, Aladağ Mevkii'nde Yer Alan Derbent Aladağ Kayak Merkezi'ne Ait 493 Hektarlık Alanın Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu- (1/1000 Ölçekli)
 • Konya ili Çumra ilçesi Çatalhöyük Mevkii 1/1000 Ölçekli M29C07C1A-B-C-D, M29C07C4A-B, M29C07D2B-C-D, M29C07D3B Nolu Paftaların İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya ili, Sarayönü İlçesi, 29L1B-29L2A-29L2B-30L2D-30L3A-30L3B-30L3C-30L3D-30L4A-30L4B-30L4C-30L4D Paftalara Kayıtlı Sarayönü Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu - (1/1000 Ölçekli)
 • Konya İli Hadim İlçesi Yerköprü Şelalesi ve Çevresi Koruma Amaçlı Plana Esas Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Etüt Raporu - (1/1000 Ölçekli)
 • Konya İli Beyşehir İlçesi Doğanbey Mevkii 1/1000 Ölçekli (M27B18C3A-M27B18C3D-M27B18C4C nolu paftaların) İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya İli Meram İlçesi Hatunsaray Beldesine Bağlı Gökyurt (Klistra)1/1000 Ölçekli (M28D10D1A-B-C-D, M28D10D2A-B-C-D nolu paftaların) İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya İli Beyşehir İlçesi Kubadabad Mevkii İçin 1/1000 Ölçekli (M26C04B01B-C, M26C04B02A-D nolu paftaların) İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya İli Meram İlçesi Çarıklar Mevkii 1/1000 Ölçekli 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2223, 2224, 2225, 2227 Parsellerin İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • 1/100000 Ölçekli Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporu
 • Konya İli Seydişehir İlçesi Gökçehüyük Mahallesi N27B01C3D-N27B01C3C-N27B02D4D-N27B02D4C-N27B02D3D-N27B02D3C-N27B02C4D-N27B02C4C-N27B06B2A-N27B06B2B-N27B07A1A-N27B07A1B-N27B07A2A-N27B07A2B-N27B07B1A-N27B07B1B-N27B07A1D-N27B07A1C-N27B07A2D-N27B7A2C-N27B07B1D-N27B07B1C-N27B07A3A-N27B07A3B-N27B07B4A Pafta Kayıtlı Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya İli Karapınar İlçesinde Yeralan Meke-Acıgöl Civarı 1617,5 Ha'lık Alanın Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya İli Akşehir İlçesi Karahüyük Mahallesi 126 Ada 414 Parselde Yer Alan Kamu Ortak Malı'na Ait 133 Ha'lık Alanın Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya İli Cihanbeyli İlçesi Yeniceoba Mahallesi 3866 Parselde Yeralan 90 Ha'lık Alanın Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya İli Kadınhanı İlçesi Sarıkaya Mahallesi K28A25B1B-K28A25B2A-K28A25B2B-K28A25B1D-K28A25B1C-K28A25B2D-K28A25B2C-K28B21A1D-K28A25B4A-K28A25B4B-K28A25B3A-K28A25B3B-K28B21A4A-K28A25B4C-KI28A25B3D-K28A25B3C Paftalara Kayıtlı Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya İli Kadınhanı İlçesi Örnekköy Mahallesi K28B21D2A-K28B21D2B-K28B21C1A-K28B21D2D-K28B21D2C-K28B21C1D-K28B21C1C-K28B21D3A-K28B21D3B-K28B21C4A-K28B21C4B-K28B21D3C-K28B21C4D-K28B2C4C-K28C01A2B-K28C01B1A-K28C01B1B Paftalara Kayıtlı Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya İli Karapınar İlçesi Fevzipaşa Mahallesi M31D01B4D-M31D01C1A Paftalarda 1745 Ada 16 Parsel ve 732 Ada 40 Parselde Kayıtlı Kamu Orta Malı (Mera) ve Özel Mülkiyet'e Ait Sahanın Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya İli Karapınar İlçesi Reşadiye Mahallesi M31D01B-M31D02A 1/5000 lik Paftalarda, 2050/10-2050/11-2034/48-1738/33-1738/34-1738/28 Ada/Parsellerde Kayıtlı Kamu Ortak Malı (Mera) ve Özel Mülkiyet'e Ait Sahanın Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu
 • Konya İli Ilgın İlçesi İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu (İller Bankası destekli)
 • 1/25000 Ölçekli Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporu

2017 YILINDA HAZIRLANAN JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI:
 • Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yaptırılan 2015/37215 ihale kayıt numaralı "Konya İli 19 Adet Merkez İlçede İmara Esas JeoloJik-Jeoteknik Etüt Çalışması Yaptırılması" işi kapsamında Ahırlı - Akşehir - Akören - Beyşehir - Cihanbeyli - Çeltik - Doğanhisar - Emirgazi - Güneysınır - Hadim - Halkapınar - Hüyük - Ilgın - Kulu - Sarayönü - Taşkent - Tuzlukçu - Yalıhüyük - Yunak İlçe Merkezlerinde Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt çalışmaları yapılmıştır.
 • Konya İli Seydişehir İlçesi Taşağıl Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Konya İli Ahırlı İlçesi Akkise Mahallesi Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Konya ili Ereğli İlçesi Sarıtopallı Mahallesi Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Konya ili Sarayönü İlçesi Ladik Mahallesi Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Konya ili Karapınar İlçesi İpekçi-Sandıklı-Zafer Mahalleleri Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Konya ili Akşehir İlçesi Adsız Mahallesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Konya ili Ilgın İlçesi Kapaklı Mahallesi Katı Atık Aktarma İstasyonu Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Konya ili Sarayönü İlçesi Ladik Mahallesi Katı Atık Aktarma İstasyonu Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Konya İli Akşehir İlçesi Yeşilköy Mahallesi Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Konya ili Altınekin, Kadınhanı, Karapınar, Cihanbeyli, Ereğli, Emirgazi ilçelerinde, merkez mahalleleri haricinde (köyler ve meralar) planlama yapılacak alanlarda Jeolojik Etüt çalışmaları yapılmıştır.
 • Konya ili Akşehir İlçesi Adsız Mahallesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Konya ili Derebucak İlçesi Çamlık Mahallesi Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Konya ili Derebucak İlçesi Pınarbaşı Mahallesi Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Konya İli Selçuklu İlçesi M29a06b nolu Paftadaki Alanın Plana Esas Revize Jeolojik-Jeoteknik Etüt çalışması yapılmıştır.
 • Konya İli Akşehir İlçesi Doğrugöz Mahallesi Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Konya İli Bozkır İlçesi Zengibar Kalesi 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Halkapınar İlçesi İvriz (Aydınkent) Mahallesi Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.

2018 YILINDA HAZIRLANAN JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORLARI:
 • Konya İli Meram İlçesi Karadiğin Mahallesi Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Konya İli Meram İlçesi Boyalı Mahallesi Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması onay yapılmıştır.
 • Konya İli Güneysınır İlçesi Gürağaç Mahallesi Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Konya İli Selçuklu İlçesi Küçükmuhsine Mahallesi Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Konya İli Akşehir İlçesi Gözpınarı Mahallesi Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Konya İli Çumra İlçesi Okçu Mahallesi Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Beyşehir İlçesi Yenidoğan Mahallesi Katı Atık Aktarma İstasyonu Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Derebucak İlçesi Sarayönü Mahallesi Katı Atık Aktarma İstasyonu Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Seydişehir İlçesi Akçalar Mahallesi Katı Atık Aktarma İstasyonu Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Hadim İlçesi Kaplanlı Mahallesi Katı Atık Aktarma İstasyonu Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Bozkır İlçesi Harmanpınar Mahallesi Katı Atık Aktarma İstasyonu Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Bozkır İlçesi Sarıoğlan Mahallesi 17 Ada 3-4-5-6 Parseller Katı Atık Aktarma İstasyonu Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Çeltik İlçesi Büyükhasan Mahallesi Katı Atık Aktarma İstasyonu Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Ereğli İlçesi Hortu Mahallesi Katı Atık Aktarma İstasyonu Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
 • Ilgın İlçesi Argıthanı Mahallesi Katı Atık Aktarma İstasyonu Plana Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu çalışması yapılmıştır.
© 2016-2019 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI DEPREM VE JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ