ZEMİN ETÜT KONTROL > GİRİŞ

Büyükşehir Belediyesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir Belediyesinin imar denetim yetkisi ile ilgili 11. maddesi kapsamında, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir.

İlgili ilçe belediye kontrol mühendisi tarafından mobil imza ile onaylanan zemin etüt raporu Büyükşehir Belediyesi Kontrol Mühendisleri tarafından, Bakanlığın Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı ve Konya Büyükşehir Belediyesi Jeoteknik - Zemin Etüdü Raporlarına Ait Özel Teknik Şartname’’ye uygunluğu açısından incelenmektedir.

© 2016-2019 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI DEPREM VE JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ