ZEMİN ETÜT KONTROL  > ZEMİN ETÜT BİLGİ SİSTEMİ

Zemin etüdü yapan firma, ilgili ilçe kontrol mühendisi tarafından kontrol edilmiş, ıslak imzalı zemin etüt raporunun .pdf uzantılı dosyasını mobil imza ile "Zemin Etüt Bilgi Sistemine" yükleyerek Konya Büyükşehir Belediyesinden ‘‘Zemin Etüt Bilgi Sistemi Numarası’’ (ZBS No) talebinde bulunmaktadır.

İlgili ilçe belediye kontrol mühendisi, Zemin Etüt Bilgi Sistemine gelen .pdf uzantılı dosyayı inceleyerek mobil imza ile onay vermekte yada firma tarafından gerekli düzenlemelerin yapılması için iptal etmektedir.

İlgili ilçe belediye kontrol mühendisi tarafından mobil imza ile onaylanan zemin etüt raporu Büyükşehir Belediyesi Kontrol Mühendisleri tarafından, Bakanlığın Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı ve Konya Büyükşehir Belediyesi Jeoteknik - Zemin Etüdü Raporlarına Ait Özel Teknik Şartname’’ye uygunluğu açısından incelenmektedir.

Kontrol sonrası şartnameye uygun raporlara ZBS no verilmekte yada gerekli düzenlemelerin yapılması için rapor iptal edilmektedir. İptal nedeni sistemde ilgili kayıt üzerine yazılır

Konya Büyükşehir Belediyesi Kontrol Mühendisleri tarafından şartnameye uygunluğu onaylanarak ZBS numarası verilen raporlar eş zamanlı olarak Konya Büyükşehir Belediyesi Numarataj Birimine ait sistemde de görülmektedir.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen Zemin Etüt Bilgi Sistemi Numarası, raporu onaylanan firma tarafından raporun sağ üst köşesine kaşelenerek rapor onayı tamamlanmaktadır.

Zemin Etüt Bilgi Sistemi, Büyükşehir Belediyesi’nin Zemin Etüt çalışmalarını inceleme ve denetimini sistem üzerinden kolaylıkla yapmasını sağlamaktadır.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kontrol Mühendisleri tarafından formata ve şartnameye uygunluğu onaylanarak ZBS numarası verilen raporlar eş zamanlı olarak Konya Büyükşehir Belediyesi Numarataj Birimine ait sistemde de görülmektedir.

Zemin Etüt Bilgi Sistemi, ruhsat işlemi öncesi sistem üzerinden birimler arası koordinasyonu sağlamakta ve zemin etüdü yapılmadan ruhsat işlemlerine başlanmasını önlemektedir.

Zemin Etüt Bilgi Sistemine ilgili parsele ait zemin etüt raporları ile taşıma gücü, yatak katsayısı, oturma miktarı, zemin sınıfı vb. verilerin girişi yapılmaktadır. Sistem üzerinde arşivlenen veriler ile çalışma alanı ve çevresine ait haritalar oluşturulabilmekte, böylelikle zemin özellikleri bölgesel ölçekte de yorumlanabilmektedir.

Zemin etüt çalışması yapan firmalar ve ilçe kontrol mühendisleri mobil imza ile onayladıkları tüm zemin etüt raporlarına web üzerinde dünyanın her yerinden ulaşabilmektedirler. Böylece raporlar dijital ortamda arşivlenmektedir.

Rapor onay aşaması dijital ortamda ilerlediğinden zaman ve maliyetten tasarruf sağlanmaktadır.

Zemin Etüt Bilgi Sistemine bu linkden ulaşabilirsiniz.
© 2016-2019 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI DEPREM VE JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ