MİSYONUMUZ  - VİZYONUMUZ

Deprem ve Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Konya Büyükşehir Belediyesi görev alanında Kentleşme, Planlama, İmar ve her türlü yapılaşmayla ilişkili olan zemin yapısını, depremsellik ve afet durumunu, arazişartlarını ortaya koymak ve planlama kademelerine veriler hazırlamak, mevcut ya da yenioluşturulacak yerleşim veya yapılaşma alanlarında jeolojik, jeofizik, jeoteknik ve jeomorfolojik açıdan incelemeler yapmak veya yaptırmak ve kentimizin güvenli yapılaşmasını sağlamak önerilerde bulunmak, teknolojiye dayalı aletsel laboratuvar çalışmaları yapmak, kent ekonomisine katkı sağlayacak yer altı yer üstü madenler ve yenilenebilir enerjiler konusunda çalışmalar yapmak.

© 2016-2019 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI DEPREM VE JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Fatih Bilgin - Asp.net - C# - Property ile Session Oluşturma