DUYURULAR
9.1.2017
Güneş Enerjisi Santrali Projesi Zemin Etüt Çalışmaları Hakkında

İlçeniz sınırlarında yapılacak olan Güneş Enerjisi Santrali Projesi zemin etüdü çalışmalarında,Konya Büyükşehir Belediyesi Jeoteknik-Zemin Etüdü Raporlarına Ait Özel Teknik Şartnamesi 1.1.2.3.6 maddesi "1.1.2.3.1 ile 1.1.2.3.5 maddeleri arasundaki kategorilere girmeyen zemin etütleri,belediyenin görüşü alınarak yapılacaktır." ifadesi gereğince; belediyeniz Kontrol Mühendisi (Jeoloji Mühendisi) tarafından ilgili parselin jeolojik durumu ve zemin yapısı göz önüne alınarak temel sondaj adedi belirlenecektir. Temel sondaj derinliği 1. ve 2. derece deprem bölgelerinde kalan alanlarda en az 20 metre, diğer bölgelerde en az 15 metre olacaktır.

© 2016-2019 KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI DEPREM VE JEOLOJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ